Zobrazit navigaci

Zápis

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce 2023/2024


    Zápis k povinné školní docházce ve školním roce 2023/2024 se bude konat

v pátek 14. 4. 2023 v době 13:30 – 17:00 hodin.


    Náhradní termín se uskuteční v pátek 21. 4. 2023 v době 13:30 – 17:00, pouze po předchozí domluvě.


    Povinný zápis se týká všech dětí narozených v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dětí s odkladem povinné školní docházky. 

   Doporučujeme využít elektronický předzápis, i pro přípravnou třídu, odkaz zde. Registrace probíhá do 13. dubna 2023. Na základě vyplněné online přihlášky se vygeneruje žádost, kterou je třeba vytisknout, podepsat a doručit do základní školy v době zápisu.


Zákonný zástupce při zápisu dále doloží:

  •     rodný list dítěte    

  •     platný doklad totožnosti zákonného zástupce, ze kterého je možno ověřit trvalý pobyt zákonného zástupce (platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)


    Je nutné, aby se k zápisu dostavili oba rodiče – i v případě, že nežijí ve společné domácnosti. Pokud se k zápisu dostaví pouze jeden z rodičů, musí mít s sebou písemné prohlášení druhého zákonného zástupce, že souhlasí se zápisem svého dítěte v ZŠ Chýnov, okres Tábor.

    Zápis dítěte k povinné školní docházce se skládá z části formální a z části motivační. V rámci formální části jsou ověřovány údaje uvedené v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Motivační část je tvořena komunikací zkušeného pedagoga s budoucími žáky s cílem motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, ověřit úroveň jeho základních znalostí a dovedností (např. držení tužky, znalost barev, poznávání geometrických tvarů, znalost své osoby – jméno, bydliště, rodiče, apod.). Dítě dostane možnost zarecitovat básničku nebo zazpívat písničku. K žádné činnosti není dítě nuceno.