Zobrazit navigaci

Základní údaje

CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHÝNOV, OKRES TÁBOR

Školní rok 2021/2022

Jako motto pro vzdělávání nadále zůstávají hlavní cíle CHARTY ČESKÉ SÍTĚ PŘIDRUŽENÝCH ŠKOL UNESCO, jak přispívat ke kvalitě vzdělávání ve 21. století:

 • učení se vědět („ learning to knoww“)
 • učení se konat („ learning to do“)
 • učení se být („ learning to be“) 
 • učení se žít společně („ learning to live together“)


Identifikační údaje

a) název školy, sídlo, právní firma, IČO:

Základní škola Chýnov, okres Tábor,

Gabrielovo náměstí 16,

391 55 Chýnov,

identifikátor zařízení 600 064 557

příspěvková organizace, 00582671

tel.: 381297056, 

mail: zschynov@zschynov.cz

www.zschynov.cz

b) zřizovatel školy:

Město Chýnov

právní forma: obec, IČO: 00252387

adresa: Gabrielovo náměstí 7,

391 55 Chýnov

c) ředitelka školy:

Mgr. Martina Havlůjová

Zástupce ředitele školy: Mgr. Milan Rada

Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Jana Janů

Koordinátor ŠVP: Mgr. Petr Dvořák

Koordinátor a metodik ICT: Mgr. Vladana Radová

Výchovný poradce: Mgr. Jana Janů

Metodik prevence: Mgr. Pavlína Bednářová

Základní charakteristika školy:

Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola zahrnuje:

Základní škola (1. a 2. stupeň) Chýnov, IZO: 000 582 671

pedagogických pracovníků celkem: 32

Celková kapacita dle zřizovací listiny:

 1. Základní škola: kapacita 500 žáků

Počet asistentů pedagoga: 5

Počet školních asistentů: 3

 1. Školní družina, IZO: 114 900 051

kapacita: 200 žáků

počet vychovatelek: 3 + 2 na DPP

Školní klub, IZO: 150 069 979

kapacita: od 1. 9. 2016 – 100 žáků

 1. Školní jídelna ZŠ Chýnov, IZO: 102 415 668

v posledním rozhodnutí se kapacita neuvádí, v rozhodnutí z roku 2000 kapacita 800 jídel

počet zaměstnanců:  7

 Ve školním roce 2022/2023 se vyučuje ve všech ročnících:

podle:   RVP ZV – „Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Vzděláním k blahobytu“, který byl upraven dodatkem č. 1 – 10.  

 další údaje:

- od r. 1990 Klub přátel školy

- od 1. 1. 1996 pracuje Rada školy, která má 12 členů, od 16. 3. 2005 školská rada, která má 12 členů, od roku 2011 -  9 členů, poslední volby v roce 2020  - 9 členů

- od 1. 9. 1997 pracuje na ZŠ Žákovská rada

- od 1. 10. 2001 Přidružená škola UNESCA

Image školy:

„Je to souhrn všech představ, poznatků a očekávání spojených s daným vzdělávacím subjektem, s učiteli nejen současnými, ale i s bývalými, se studenty nejen současnými, ale i s absolventy a jejich předpokládanými znalostmi“. (Štefko, 1999)

 • Zaměření školy                                                         

  • Přidružená škola UNESCO, každoroční akce Týden UNESCO.
  • ERASMUS.
  • Práce se žáky s poruchami učení a chování, logopedická cvičení.
  • Velká nabídka aktivit pro žáky v mimoškolní činnosti – zájmové aktivity, kroužky ŠD.
  • Zapojení do soutěžení a různých akcí pro žáky základních škol - reprezentace školy.
  • Pravidelná výuka práce s počítačem, práce s internetem.
  • Práce s talentovanými žáky, pomoc slabším žákům.
  • Podpora jazyků - Anglický aktivní týden s rodilými mluvčími.
  • Zapojení do grantů a projektů, podpora technickému vzdělávání.
  • Používání multimediálních technologií při výuce, interaktivní tabule a učebnice.
  • Projekt finanční gramotnosti "Abeceda peněz".
  • Projekt "Hravé lyžování".
  • školní časopis SLIM a televizní vysílání Mladý reportér – Chýnov TV.
  • Zapojení školy do sbírky Liga proti rakovině.
  • Projekt "Školákem nanečisto" (úspěšný přechod z MŠ do ZŠ)