Zobrazit navigaci

Základní údaje

CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHÝNOV, OKRES TÁBOR


Jako motto pro vzdělávání nadále zůstávají hlavní cíle CHARTY ČESKÉ SÍTĚ PŘIDRUŽENÝCH ŠKOL UNESCO, jak přispívat ke kvalitě vzdělávání ve 21. století:

 • učení se vědět („ learning to knoww“)
 • učení se konat („ learning to do“)
 • učení se být („ learning to be“) 
 • učení se žít společně („ learning to live together“)


Identifikační údaje

a) název školy, sídlo, právní firma, IČO:

Základní škola Chýnov, okres Tábor,

Gabrielovo náměstí 16,

391 55 Chýnov,

identifikátor zařízení 600 064 557

příspěvková organizace, 00582671

tel.: 381297056, 

mail: zschynov@zschynov.cz

www.zschynov.cz

b) zřizovatel školy:

Město Chýnov

právní forma: obec, IČO: 00252387

adresa: Gabrielovo náměstí 7,

391 55 Chýnov

c) ředitelka školy:

Mgr. Martina Havlůjová

Zástupce ředitele školy: Mgr. Milan Rada

Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Jana Janů

Koordinátor ŠVP: Mgr. Petr Dvořák

Koordinátor a metodik ICT: Mgr. Vladana Radová

Výchovný poradce: Mgr. Jana Janů

Metodik prevence: Mgr. Pavlína Bednářová

Základní charakteristika školy:

Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola zahrnuje:

Základní škola (1. a 2. stupeň) Chýnov, IZO: 000 582 671

pedagogických pracovníků celkem: 32

Celková kapacita dle zřizovací listiny:

 1. Základní škola: kapacita 500 žáků

Počet asistentů pedagoga: 5

Počet školních asistentů: 3

 1. Školní družina, IZO: 114 900 051

kapacita: 200 žáků

počet vychovatelek: 3 + 2 na DPP

Školní klub, IZO: 150 069 979

kapacita: od 1. 9. 2016 – 100 žáků

 1. Školní jídelna ZŠ Chýnov, IZO: 102 415 668

v posledním rozhodnutí se kapacita neuvádí, v rozhodnutí z roku 2000 kapacita 800 jídel

počet zaměstnanců:  7

 Ve školním roce 2022/2023 se vyučuje ve všech ročnících:

podle:   RVP ZV – „Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Vzděláním k blahobytu“, který byl upraven dodatkem č. 1 – 10.  

 další údaje:

- od r. 1990 Klub přátel školy

- od 1. 1. 1996 pracuje Rada školy, která má 12 členů, od 16. 3. 2005 školská rada, která má 12 členů, od roku 2011 -  9 členů, poslední volby v roce 2023  - 9 členů

- od 1. 9. 1997 pracuje na ZŠ Žákovská rada

- od 1. 10. 2001 Přidružená škola UNESCA

Image školy:

„Je to souhrn všech představ, poznatků a očekávání spojených s daným vzdělávacím subjektem, s učiteli nejen současnými, ale i s bývalými, se studenty nejen současnými, ale i s absolventy a jejich předpokládanými znalostmi“. (Štefko, 1999)

 • Zaměření školy                                                         

  • Přidružená škola UNESCO, každoroční akce Týden UNESCO.
  • ERASMUS.
  • Práce se žáky s poruchami učení a chování, logopedická cvičení.
  • Velká nabídka aktivit pro žáky v mimoškolní činnosti – zájmové aktivity, kroužky ŠD.
  • Zapojení do soutěžení a různých akcí pro žáky základních škol - reprezentace školy.
  • Pravidelná výuka práce s počítačem, práce s internetem.
  • Práce s talentovanými žáky, pomoc slabším žákům.
  • Podpora jazyků - Anglický aktivní týden s rodilými mluvčími.
  • Zapojení do grantů a projektů, podpora technickému vzdělávání.
  • Používání multimediálních technologií při výuce, interaktivní tabule a učebnice.
  • Projekt finanční gramotnosti "Abeceda peněz".
  • Projekt "Hravé lyžování".
  • školní časopis SLIM a televizní vysílání Mladý reportér – Chýnov TV.
  • Zapojení školy do sbírky Liga proti rakovině.
  • Projekt "Školákem nanečisto" (úspěšný přechod z MŠ do ZŠ)