Zobrazit navigaci

Klub přátel školy

KPŠ je občanské sdružení rodičů a přátel školy, které podporuje školu prostřednictvím Vás, rodičů, nad rámec, který mu poskytuje zřizovatel.

Z výtěžku sdružení je pořizováno některé vybavení pro výuku, je podporována činnost zájmových kroužků (příspěvek na dopravu na soutěže a závody) a další aktivity, kam patří různé přednášky pro žáky, dětský den či Mikuláš a na které v rozpočtu školy nezbývají prostředky.

Největším příjmem KPŠ je Vaše podpora - příspěvek rodičů, který činí 100 Kč na jeden školní rok, a to vždy pouze za jedno dítě z rodiny v ZŠ Chýnov. Tento příspěvek vybírají třídní učitelé během prvního pololetí.

Dalším významným příjmem je výtěžek ze vstupného a tomboly na školním plese, který se koná
v pátek 15. 3. 2024 v KD Chýnov a kam jste srdečně zváni.


Pokud byste chtěli přispět i během roku, je možné využít náš účet číslo 196515419/0300.

Na přijaté peněžní dary vám samozřejmě vystavíme potvrzení.


Vítáme mezi sebe všechny, kteří se chtějí s námi podílet na vzájemné spolupráci rodičů a školy či nějakým způsobem přispět k organizaci školního plesu. Nové nápady a šikovné ruce jsou vždy vítaným přínosem.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Za klub přátel školy - Hanka Filipová

                                  Tel. 737 942 932

                                  kpszschynov@seznam.cz