Zobrazit navigaci

Výchovné poradenství

Výchovný a kariérový poradce

 • E-mail: janu@zschynov.cz, mob.: 778 309 155
 • konzultační hodiny: dle předchozí dohody
 • spolupracuje s vedením školy, učiteli a zákonnými zástupci
  • při řešení výchovných problémů, při vytvoření individuálního vzdělávacího plánu a při projednávání výchovných opatření
  • při vytváření jednotlivých stupňů podpůrných opatření (individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory) a poskytuje učitelům metodickou podporu při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací a výchovné činnosti
  • s organizacemi :
  • pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, pracoviště Tábor- budova SPS, ulice Martina Koláře 2118, 39002 Tábor, tel.: 381 252 851, 602 181 423

Od října 2021 možnost individuální konzultace s PPP každou 1. středu v měsíci u nás na škole. Nutné telefonické objednání.

- psycholog Mgr. Martina Králová mob.: 603 351 153, tel.: 381 211 795

-  spec. pedagog Mgr. Ivana Míková mob.: 728 223 731.

 

Speciální pedagog

 • odborná konzultace v oblasti specifických poruch učení
 • reedukační techniky
 • rady v oblasti literatury

Mgr. Naděžda Růžičková

Mgr. Jitka Kršková