Zobrazit navigaci

Výchovné poradenství

Výchovný a kariérový poradce

 • E-mail: janu@zschynov.cz, tel.: 776 188 470
 • konzultační hodiny: dle předchozí dohody
 • spolupracuje s vedením školy, učiteli a zákonnými zástupci
  • při řešení výchovných problémů, při vytvoření individuálního vzdělávacího plánu a při projednávání výchovných opatření
  • při vytváření jednotlivých stupňů podpůrných opatření (individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory) a poskytuje učitelům metodickou podporu při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací a výchovné činnosti
  • s organizacemi :
  • pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, pracoviště Tábor- budova SPS, ulice Martina Koláře 2118, 39002 Tábor, tel.: 381 252 851, 602 181 423

Od října 2021 možnost individuální konzultace s PPP každou 1. středu v měsíci u nás na škole. Nutné telefonické objednání.

- psycholog Mgr. Martina Králová mob.: 603 351 153, tel.: 381 211 795

-  spec. pedagog Mgr. Ivana Míková mob.: 728 223 731.

 • úřad práce
 • speciálně pedagogická centra Strakonice, Mgr. Markéta Zemanová http://www.zmskolast.cz/spc.html
 • Týn nad Vltavou, http://www.zslogopedicka-tnv.cz/viewpage.php?page_id=22
 • středisko výchovné péče
 • OSPOD
 • APLA
 • s mateřskou školou (Chýnov, Nová Ves), podílí se na přípravě a průběhu zápisu dětí do prvních tříd
 • poskytuje  
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k pozdějšímu profesnímu uplatnění

 

Speciální pedagog

 • odborná konzultace v oblasti specifických poruch učení
 • reedukační techniky
 • rady v oblasti literatury

Mgr. Naděžda Růžičková

Mgr. Jitka Kršková