Zobrazit navigaci

Projekty školy

Šablony OP JAK

Od 1. 7. 2023 - 30. 6. 2025 je naše škola realizátorem projektu s názvem Šablony OP JAK1 a reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0007015, který je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt je zaměřen na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně

usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.


Celková výše podpory činí 2.627.805,- Kč.