Zobrazit navigaci

Školská rada

Zápis o schválení Výroční zprávy 2021-22 Školskou radou

Způsob hlasování: per rollam

Členové Školské rady:

 

 Pedagogičtí pracovníci                                         -     Mgr. Pavlína Bednářová

  • Iva Eybertová
  • Petr Dvořák

 Zástupci zřizovatele (Město Chýnov)                -      Ing.  Andrea Fraitová

  • Zdeněk Kulík
  • Evžen Zadražil

Zástupci volení z řad rodičů

  • Jitka Svobodová
  • Jakub Šístek Ph.D.
  • Andrea Oudysová

Hosté                                                                       -      Mgr. Martina Havlůjová (ředitelka ZŠ Chýnov)

  • Milan Rada (zástupce ředitelky)

  

Dne 4. 10. 2022 obdržela předsedkyně Školské rady při ZŠ Chýnov Andrea Oudysová od Mgr. Milana Rady e-mailem text Výroční zprávy 2021-22 s prosbou o její schválení Školskou radou.

Protože Výroční zprávu bylo nutné nejdéle do 15. října schválit, doporučil pan zástupce hlasování formou per rollam, kterou A. Oudysová využila a přeposlala zprávu ostatním členům rady.

Do e-mailové konverzace přidala jako hosta i Mgr. Milana Radu a novou ředitelku ZŠ Chýnov Mgr. Martinu Havlůjovou.

  1. 10. 2022 upozornil J. Šístek na nesrovnalost ve Výroční zprávě na straně 3 v součtu žáků 1. a 2. stupně ke konci školního roku.

Tato drobná chyba byla paní ředitelkou Mgr. Martinou Havlůjovou odstraněna a Výroční zpráva 2021-22 všemi členy Školské rady jednohlasně schválena.

O výsledku hlasování členy ŠR předsedkyně informovala a následně 14. 10. 2022 podepsala Výroční zprávu 2021-22.

Zapsala: Andrea Oudysová

  1. 10. 2022 v Táboře