Soutěž mladého zdravotníka

10/05/2023
Aktivity

Ve čtvrtek 4. 5. 2023 nás v areálu Střední zdravotnické školy v Táboře přivítali organizátoři z Českého červeného kříže, kteří připravili tradiční Soutěž mladého zdravotníka pro základní školy z táborského okresu. Soutěžící si mohli na modelových situacích nejrůznějších úrazů a život ohrožujících stavů vyzkoušet své dovednosti a vědomosti. Hlídka reprezentující naši školu byla připravena velmi dobře a umístila se na krásném druhém místě. Gratulujeme. 

Tereza Šafratová