Školní družina

  • je určena pro účastníky 1. stupně
  • měsíční poplatek je stanoven na 120,- Kč měsíčně
  • provoz školní družiny : denně ráno od 600 do 720hod , odpoledne od 1120 do 1615
  • docházka zapsaných účastníků je povinná, nepřítomnost musí být zákonnými zástupci omluvena
  • účastníci přicházejí do ranní družiny v budově základní školy od 600 do 720
  • ze školní družiny odcházejí podle rozvrhu potvrzeném na zápisovém lístku, nejpozději do 1615
  • účastníci odcházejí ze školní družiny pouze s vědomím vychovatelek školní družiny
  • mimořádně lze účastníka uvolnit na písemnou žádost rodičů předloženou předem na daném formuláři, který je k dispozici ve školní družině nebo ke stažení na webových stránkách školy

Telefon :                     v době od 700 do 1530 sekretariát : 381 297 056

Školní klub

Měsíční poplatek za školní klub je stanoven na 120,-Kč měsíčně (počet kroužků, které může žák navštěvovat není  omezen)

Ranní pobyt ve školním klubu je možný denně od 630  do 720 hod.

 

Přihlášení uživatele

Vyhledávání