Školní družina

  • je určena pro účastníky 1. stupně
  • měsíční poplatek je stanoven na 80,- Kč měsíčně
  • provoz školní družiny : denně ráno od 600 do 720hod , odpoledne od 1120 do 1600
  • docházka zapsaných účastníků je povinná, nepřítomnost musí být zákonnými zástupci omluvena
  • účastníci přicházejí do ranní družiny v budově základní školy od 600 do 720
  • ze školní družiny odcházejí podle rozvrhu potvrzeném na zápisovém lístku, nejpozději do 1600
  • účastníci odcházejíze školní družiny pouze s vědomím vychovatelek školní družiny
  • mimořádně lze účastníka uvolnit na písemnou žádost rodičů předloženou předem na daném formuláři, který je k dispozici ve školní družině nebo ke stežení na vebových stránkách školy

Telefon :                     v době od 700 do 1600 sekretariát : 381 297 056

Školní klub:

Měsíční poplatek za školní klub je stanoven na 80,-Kč měsíčně (počet kroužků, které může žák navštěvovat není  omezen)

Ranní pobyt ve školním klubu je možný denně od 630  do 720 hod.

Ranní pobyt ve školním klubu je bezplatný.

OD 1. ZÁŘÍ 2019 ZMĚNA V ÚPLATĚ ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU A ŠKOLNÍ KLUB - VIZ. SOUBORY ÚPLATA ŠD A ÚPLATA ŠK

Přihlášení uživatele

Vyhledávání