Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

 

 Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

povinný zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky. 

Zápis proběhne pouze formálně. Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je stanoven na období od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021. Podmínkou zápisu je vyplnění ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ a včasné podání společně se ZÁPISNÍM LISTEM. Zákonný zástupce při zápisu dále doloží neověřenou kopii rodného listu dítěte, příp. ŽÁDOST O ODKLAD spolu s doporučeními (vyjádření PPP, dětský lékař).

Veškeré formuláře jsou ke stažení na této stránce vpravo.

Podání žádosti

 Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy ID datové schránky: z2gj7mf

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – nejkrajnější případ

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 1. poštou, Gabrielovo náměstí 16, 391 55 Chýnov

 1. do uzamčené schránky ve vestibulu školy 7:30 - 13:00 hod pouze ve všedních dnech.

Pro odevzdání dokumentů k zápisu bude od 6. 4. 2021 ve vestibulu školy (Vančurova ulice) připravena uzamčená schránka.

Po ukončení mimořádných opatření se s Vámi i s Vašimi dětmi (našimi budoucími žáčky) velmi rádi setkáme osobně. Termín setkání Vám včas sdělíme prostřednictvím vašich emailů. Vše bude zveřejněno na webových stránkách školy www.zschynov.cz.

Registrační číslo Vám bude sděleno též e-mailem.

 

                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Jana Janů

                                                                                                                                                                                                                  Výchovný poradce

 

Mgr. Jana Janů

 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 776 188 470
 • konzultační hodiny: dle předchozí dohody
 • spolupracuje s vedením školy, učiteli a zákonnými zástupci
  • při řešení výchovných problémů, při vytvoření individuálního vzdělávacího plánu a při projednávání výchovných opatření
  • při vytváření jednotlivých stupňů podpůrných opatření (individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory) a poskytuje učitelům metodickou podporu při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací a výchovné činnosti
  • s organizacemi
 • úřad práce
 • speciálně pedagogická centra Strakonice, Mgr. Markéta Zemanová http://www.zmskolast.cz/spc.html
 • Týn nad Vltavou, http://www.zslogopedicka-tnv.cz/viewpage.php?page_id=22
 • pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, pracoviště Tábor- budova SPS, ulice Martina Koláře 2118, 39002 Tábor, tel.: 381 252 851, 602 181 423
 • středisko výchovné péče
 • OSPOD
 • APLA
 • s mateřskou školou (Chýnov, Nová Ves), podílí se na přípravě a průběhu zápisu dětí do prvních tříd
 • poskytuje  
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k pozdějšímu profesnímu uplatnění

 

Speciální pedagog

 • odborná konzultace v oblasti specifických poruch učení
 • reedukační techniky
 • rady v oblasti literatury

Mgr. Naděžda Růžičková

 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Konzultační hodiny: dle předchozí dohody

Mgr. Hana Kášková

 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Konzultační hodiny: dle předchozí dohody

Mgr. Jitka Kršková

 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Konzultační hodiny: dle předchozí dohody

Přihlášení uživatele

Vyhledávání