Základní škola Chýnov, okres Tábor se mezi prvními školami zapojila do výzvy EU peníze školám. Projekt „Vzdělávání pro život v Evropě“ je z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho cílem je, zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Projekt jsme zahájili 1. 9. 2010 a předpokládaný termín ukončení je 28. 2. 2013.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin (při výuce cizích jazyků - Aj 3. a 5. ročník, Nj 8. ročník). Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zavedením programu primární prevence. Dále se zaměříme na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, výstupem budou digitální učební materiály pilotně ověřené v rámci běžné výuky. Posílíme rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti, zaměříme se na zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd a cizích jazyků.

Za Základní školu Chýnov, okres Tábor Mgr. Marie Hánová, ředitelka školy

Přihlášení uživatele

Vyhledávání