Základní škola Chýnov, okres Tábor
Gabrielovo náměstí 16
391 55 Chýnov

Charakteristika školy:

· Přidružená škola UNESCO

· Kolektivní člen Klubu ekologické výchovy

· U příležitosti zahájení dekády OSN „ Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ propůjčen na léta 2005 –2008 titul ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 1. stupně

· Zapojení v humanitárním hnutí“ Hnutí na vlastních nohou“, které nese logo

„Stonožka“

· Podpora občanského sdružení CPK – CHRPA – výcvik koní pro hiporehabilitaci

· Zapojení do projektu „ Turisté jsou u nás vítáni“, který připravila agentura Czech Tourism


Základní škola Chýnov, okres Tábor se jako člen KEV zapojila do projektu Operačního programu rozvoje lidských zdrojů: „ Pilotní základní školy Klubu ekologické výchovy jako centra modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj“. Projekt byl zahájen v listopadu 2005 a bude pokračovat do listopadu 2007. Projektu se účastní 14 základních škol. Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.

V rámci projektu proběhne proškolení koordinátorů EVVO v rozsahu 250 hodin. Úvodní seminář byl zahájen v Příbrami ve dnech 2. – 4. ledna 2006, další setkání: 3. – 5. duben 2006 Tábor a Chýnov, 8. – 10. květen 2006 Praha, 1. – 4. červenec 2006 seminář s exkurzí Český Ráj, zahraniční exkurze ( Rakousko nebo Německo) v září 2006, 2. – 4. říjen 2006 Kroměříž a dále 3 dny Brno, dále pak závěrečné setkání . Závěrečná konference proběhne v říjnu 2007.

Další náplň projektu:

Rozbor klíčových kompetencí a jejich vztahu k přípravě pro udržitelnost rozvoje, sběr informací pro EV z hlediska regionálního, uplatňování EV ve školní praxi, ekologizace provozu školy, vztahy školy a mimoškolního prostředí. Výstupem projektu bude školní program pro ekologické vzdělávání, který bude obsahovat:

· začlenění EVVO do vzdělávacích oblastí, do všech předmětů, oborů

· začlenění průřezových témat, integrace

· spolupráce pedagogického týmu

· spolupráce s mimoškolním prostředím

· regionální aspekty a projektové dny


Za ZŠ Chýnov, okres Tábor Mgr. Marie Hánová, školní koordinátorka EVVO a ředitelka školy

Přihlášení uživatele

Vyhledávání