V rámci projektu EU – Peníze školám byly v šabloně Inovace výuky prostřednictvím ICT vytvořeny následující digitální učební materiály:

 

Mgr. Vladana Radová

Sada č. 1:

Pracovní výchova, 6. ročník:

 

Na zahradě – výukový program                                                        VY_32_INOVACE_01_RD_PV

Zelenina – poznávání, prezentace                                                    VY_32_INOVACE_02_RD_PV

Domácí užitková zvířata – výukový program                                    VY_32_INOVACE_03_RD_PV

Méně známé druhy zeleniny – poznávání, prezentace                         VY_32_INOVACE_04_RD_PV

Domácí zvířata chovaná pro potěšení – výukový program                    VY_32_INOVACE_05_RD_PV

Seznam nejběžnějších druhů pěstované zeleniny – prac. list                VY_32_INOVACE_06_RD_PV

Cizokrajné ovoce – výukový program                                               VY_32_INOVACE_07_RD_PV

Cizokrajné ovoce II. – osmisměrka                                                   VY_32_INOVACE_08_RD_PV

Léčivé rostliny – karta léčivé rostliny                                                 VY_32_INOVACE_09_RD_PV

Polní plodiny – výukový program                                                      VY_32_INOVACE_10_RD_PV

Okrasné rostliny – výukový program                                                VY_32_INOVACE_11_RD_PV

Shrnutí učiva (pěstitelství a chovatelství) – závěrečný test                  VY_32_INOVACE_12_RD_PV

Poznej cizokrajné plody – prezentace                                               VY_32_INOVACE_13_RD_PV

Poznej cizokrajné koření – prezentace                                              VY_32_INOVACE_14_RD_PV

Polní plodiny – prezentace                                                              VY_32_INOVACE_15_RD_PV

Poznávání osiva zeleniny, obilnin, polních plodin – pracovní list               VY_32_INOVACE_16_RD_PV

Pokojové rostliny na ZŠ Chýnov – prezentace                                     VY_32_INOVACE_17_RD_PV

Pokojové rostliny – pracovní list                                                        VY_32_INOVACE_18_RD_PV

Pokojové rostliny – osmisměrka                                                        VY_32_INOVACE_19_RD_PV

Okrasné rostliny – interaktivní cvičení                                                 VY_32_INOVACE_20_RD_PV

e-mailový kontakt na autorku: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V rámci projektu EU – Peníze školám byly v šabloně Inovace výuky prostřednictvím ICT vytvořeny následující digitální učební materiály:

Mgr. Vladana Radová

Sada č. 2:

Matematika, 6. ročník:

Desetinná čísla – interaktivní cvičení                                               VY_32_INOVACE_13_RD_M

Desetinná čísla 2 – interaktivní cvičení                                             VY_32_INOVACE_14_RD_M

Obvody obrazců – interaktivní zkoušení                                           VY_32_INOVACE_15_RD_M

Jednotky obsahu, obvod, obsah – interaktivní cvičení                        VY_32_INOVACE_16_RD_M

Úlohy z praxe – interaktivní cvičení                                                  VY_32_INOVACE_17_RD_M

Dopravní značky v geometrii – pracovní list                                        VY_32_INOVACE_18_RD_M

Násobení des. čísel – interaktivní cvičení                                           VY_32_INOVACE_19_RD_M

Dělení des. Čísel – interaktivní cvičení                                               VY_32_INOVACE_20_RD_M

Matematika, 8. ročník:

Rovnoběžníky – prezentace                                                               VY_32_INOVACE_01_RD_M

Čtyřúhelníky I. – prezentace                                                              VY_32_INOVACE_02_RD_M

Lichoběžníky – prezentace                                                                VY_32_INOVACE_03_RD_M

Obsah lichoběžníka – odvození vzorce                                                 VY_32_INOVACE_04_RD_M

Konstrukce čtyřúhelníků – test                                                          VY_32_INOVACE_05_RD_M

Čtyřúhelníky II. – test                                                                       VY_32_INOVACE_06_RD_M

Čtyřúhelníky III. – křížovka                                                                VY_32_INOVACE_07_RD_M

Hranoly – křížovka                                                                            VY_32_INOVACE_08_RD_M

2. čtvrtletní písemná práce (mocniny, výrazy)                                      VY_32_INOVACE_11_RD_M

Matematika, 9. ročník:

Lomené výrazy – výukový program                                                   VY_32_INOVACE_09_RD_M

Soustavy rovnic, slovní úlohy – test                                                   VY_32_INOVACE_10_RD_M

Opakování z geometrie – interaktivní cvičení                                      VY_32_INOVACE_12_RD_M

 e-mailový kontakt na autorku: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 V rámci projektu EU – Peníze školám byly v šabloně Inovace výuky prostřednictvím ICT vytvořeny následující digitální učební materiály:

Mgr. Vladana Radová

Sada č. 3:

Výchova ke zdraví, 6. ročník:

První pomoc – interaktivní příručka 1. pomoci                                     VY_32_INOVACE_14_RD_VZD

Buď připraven – interaktivní hra                                                       VY_32_INOVACE_15_RD_VZD

Výživa – interaktivní cvičení                                                              VY_32_INOVACE_16_RD_VZD

Výživa 2 – interaktivní cvičení                                                           VY_32_INOVACE_17_RD_VZD

Výživa – křížovka                                                                             VY_32_INOVACE_18_RD_VZD

Hygiena – slovní přesmyčky                                                              VY_32_INOVACE_19_RD_VZD

Osobní hygiena – prezentace                                                            VY_32_INOVACE_20_RD_VZD

Výchova ke zdraví, 9. ročník:

Ochrana zdraví – kvíz 1. pomoci                                                         VY_32_INOVACE_01_RD_VZD

Žij zdravě – test zdravého životního stylu                                            VY_32_INOVACE_02_RD_VZD

Memoriál Tomáše Havla (běh pro zdraví) – fotogalerie běhu                   VY_32_INOVACE_03_RD_VZD

Základy rodinné a sexuální výchovy I. – výukový program               VY_32_INOVACE_04_RD_VZD

Základy rodinné a sexuální výchovy II. – výukový program                      VY_32_INOVACE_05_RD_VZD

Základy rodinné a sexuální výchovy III. – výukový program                     VY_32_INOVACE_06_RD_VZD

Vznik nového jedince – test                                                               VY_32_INOVACE_07_RD_VZD

Sexuální chování – prezentace                                                           VY_32_INOVACE_08_RD_VZD

Základy rodinné a sexuální výchovy  - utvoř dvojice z pojmů                   VY_32_INOVACE_09_RD_VZD

Pohlavní choroby – prezentace                                                          VY_32_INOVACE_10_RD_VZD

Sexuální deviace – prezentace                                                           VY_32_INOVACE_11_RD_VZD

Lidská sexualita – křížovka                                                                  VY_32_INOVACE_12_RD_VZD

Drogy – prezentace                                                                          VY_32_INOVACE_13_RD_VZD

e-mailový kontakt na autorku: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Inovace výuky prostřednictvím ICT – III/2 – Mgr. Ondřej Jaroš

Sada č. 1:

Dějepis, 8. ročník:

České stavovské povstání – učební text (prezentace)        VY_32_INOVACE_01_JA_D

Třicetiletá válka – test                                                          VY_32_INOVACE_02_JA_D

Habsburkové v 17. a 18. st. - doplňovačka                         VY_32_INOVACE_03_JA_D

Habsburkové v 17. a 18. st. – poznávání, prezentace        VY_32_INOVACE_04_JA_D

Vznik USA – učební text (prezentace)                                VY_32_INOVACE_05_JA_D

Dějiny USA v 18. st. – test                                                  VY_32_INOVACE_06_JA_D

Evropské mocnosti po r. 1848 - prezentace                       VY_32_INOVACE_07_JA_D

Rusko a Balkán v 19. st. - prezentace                                VY_32_INOVACE_08_JA_D

Umění přelomu 18. a 19. st. – osobnosti, prezentace       VY_32_INOVACE_09_JA_D

Lidé v Evropě na přelomu 19. a 20. st. – prezentace          VY_32_INOVACE_10_JA_D

Evropa před 1. sv. válkou - prezentace                              VY_32_INOVACE_11_JA_D

České země na přelomu 19. a 20. st. - prezentace            VY_32_INOVACE_12_JA_D

Dějepis, 9. ročník:

Mocenská seskupení na přel. 19. a 20. st. - prezentace    VY_32_INOVACE_13_JA_D

Válka na východní frontě – prezentace                                VY_32_INOVACE_14_JA_D

Československý zahraniční odboj - prezentace                  VY_32_INOVACE_15_JA_D

Zábava a volný čas mezi válkami - prezentace                   VY_32_INOVACE_16_JA_D

Meziválečná umělecká avantgarda – učební text             VY_32_INOVACE_17_JA_D

Evropa podle versailleského systému – prezentace           VY_32_INOVACE_18_JA_D

II. světová válka (úvod) - prezentace                                    VY_32_INOVACE_19_JA_D

II. světová válka (východní fronta) - prezentace                VY_32_INOVACE_20_JA_D

Sada č. 2:

Pracovní výchova, 8. ročník:

Volba povolání – výukový program                                    VY_32_INOVACE_01_JA_PV

Údržba a úklid domácnosti - prezentace                           VY_32_INOVACE_02_JA_PV

Provoz a údržba domácnosti - test                                     VY_32_INOVACE_03_JA_PV

Textilie a jejich čištění – prezentace                                 VY_32_INOVACE_04_JA_PV

Mé osobní hodnoty – prezentace, diskuze                         VY_32_INOVACE_05_JA_PV

Znaky povolání – prezentace, spojování                            VY_32_INOVACE_06_JA_PV

Povolání – prezentace, spojování                                       VY_32_INOVACE_07_JA_PV

Osobní pohovor – prezentace, diskuze                              VY_32_INOVACE_08_JA_PV

Technický výkres – prezentace                                          VY_32_INOVACE_09_JA_PV

Technický výkres strojírenský – prezentace                       VY_32_INOVACE_10_JA_PV

Pracovní výchova, 9. ročník:

Pracovní prostředky – prezentace                                     VY_32_INOVACE_11_JA_PV

Pracoviště a pracovní prostředí - prezentace                    VY_32_INOVACE_12_JA_PV

Charakter pracovních činností - prezentace                      VY_32_INOVACE_13_JA_PV

Objekty a produkty práce – prezentace                             VY_32_INOVACE_14_JA_PV

Kvalifikační požadavky – prezentace, diskuze                    VY_32_INOVACE_15_JA_PV

Zdravotní a osobnostní požadavky – prezentace               VY_32_INOVACE_16_JA_PV

Poptávka trhu práce – prezentace                                     VY_32_INOVACE_17_JA_PV

Další charakteristické znaky práce – prezentace              VY_32_INOVACE_18_JA_PV

Vědeckotechnický rozvoj – prezentace, diskuze                       VY_32_INOVACE_19_JA_PV

Technika jako pracovní prostředek – prezentace              VY_32_INOVACE_20_JA_PV

Sada č. 3:

Tělesná výchova, 8. ročník:

Sprint 60m – prezentace                                                   VY_32_INOVACE_01_JA_TV

Skok daleký – prezentace                                                  VY_32_INOVACE_02_JA_TV

Vrh koulí – prezentace                                                       VY_32_INOVACE_03_JA_TV

Skok vysoký – prezentace                                                  VY_32_INOVACE_04_JA_TV

Běh 1500m -  prezentace                                                   VY_32_INOVACE_05_JA_TV

Běh 800m -  prezentace                                                     VY_32_INOVACE_06_JA_TV

Běh 200m -  prezentace                                                     VY_32_INOVACE_07_JA_TV

Basketbal - prezentace                                                       VY_32_INOVACE_08_JA_TV

Florbal -  prezentace                                                         VY_32_INOVACE_09_JA_TV

Volejbal -  prezentace                                                        VY_32_INOVACE_10_JA_TV

Tělesná výchova, 9. ročník:

Házená – prezentace                                                         VY_32_INOVACE_11_JA_TV

Stolní tenis – prezentace                                                   VY_32_INOVACE_12_JA_TV

MOV – prezentace                                                             VY_32_INOVACE_13_JA_TV

OH - zakladatel – prezentace                                           VY_32_INOVACE_14_JA_TV

OH – česká stopa -  prezentace                                         VY_32_INOVACE_15_JA_TV

OH – 1. český olympijský vítěz -  prezentace                     VY_32_INOVACE_16_JA_TV

Historie ZOH -  prezentace                                                VY_32_INOVACE_17_JA_TV

Čeští a českoslovenští medailisté na ZOH - prezentace    VY_32_INOVACE_18_JA_TV

Historie LOH -  prezentace                                               VY_32_INOVACE_19_JA_TV

Nejúspěšnější čeští olympionici na LOH-  prezentace       VY_32_INOVACE_20_JA_TV

e-mailový kontakt na autora: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Inovace výuky prostřednictvím ICT III/2

Mgr. Milan Rada

1. sada

5. ročník, Matematika, tematické oblasti:

Porovnávání čísel do milionu                                        VY_32_INOVACE_01_RA_M- metodický list

Násobení a dělení                                                      VY_32_INOVACE_02_RA_M- metodický list

Sčítání a odčítání do milionu                                        VY_32_INOVACE_03_RA_M- metodický list

Násobení trojciferným činitelem                                   VY_32_INOVACE_04_RA_M- metodický list

Porovnávání čísel do                                                   VY_32_INOVACE_05_RA_M- metodický list

Zaokrouhlování                                                          VY_32_INOVACE_06_RA_M- metodický list

Číselná osa                                                                VY_32_INOVACE_07_RA_M- metodický list

Nerovnice                                                                 VY_32_INOVACE_08_RA_M- metodický list

Římské číslice                                                             VY_32_INOVACE_09_RA_M- metodický list

Slovní úlohy na více početních operací                           VY_32_INOVACE_10_RA_M- pracovní list

Násobení, dělení a zlomky                                            VY_32_INOVACE_11_RA_M- pracovní list

Zaokrouhlování velkých čísel                                          VY_32_INOVACE_12_RA_M- pracovní list

Obsah čtverce a obdélníka                                            VY_32_INOVACE_13_RA_M- pracovní list

Desetinná čísla – úvod                                                  VY_32_INOVACE_14_RA_M- pracovní list

Desetinná čísla                                                             VY_32_INOVACE_15_RA_M- pracovní list

Sčítání desetinných čísel                                                VY_32_INOVACE_16_RA_M- pracovní list

Odčítání desetinných čísel                                              VY_32_INOVACE_17_RA_M- pracovní list

Výpočet povrchu krychle a kvádru                                   VY_32_INOVACE_18_RA_M- pracovní list

Rýsování čtverce, obd., úhl., středu úsečky, osa úsečky      VY_32_INOVACE_19_RA_M- pracovní list

Slovní úlohy se zlomky                                                    VY_32_INOVACE_20_RA_M- metodický list

2. sada

5. ročník, Český jazyk, tematické oblasti:

Předpony s, v, vz                                                           VY_32_INOVACE_01_RA_CJ- metodický list

Evropský den jazyků                                                       VY_32_INOVACE_02_RA_CJ- pracovní list

Slovesa – určování slovesného způsobu                             VY_32_INOVACE_03_RA_CJ- metodický list

Slovesa – určování mluvnických kategorií                            VY_32_INOVACE_04_RA_CJ- metodický list

Určování podmětu a přísudku                                           VY_32_INOVACE_05_RA_CJ- metodický list

Shoda přísudku s podmětem                                            VY_32_INOVACE_06_RA_CJ- metodický list

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem                   VY_32_INOVACE_07_RA_CJ- metodický list

Podstatná jména – skloňování                                           VY_32_INOVACE_08_RA_CJ- pracovní list

Skloňování přídavných jmen                                              VY_32_INOVACE_09_RA_CJ- pracovní list

Přídavná jména – rod                                                       VY_32_INOVACE_10_RA_CJ- pracovní list

Přídavná jména – psaní koncovek                                       VY_32_INOVACE_11_RA_CJ- pracovní list

Přídavná jména – přivlastňovací                                          VY_32_INOVACE_12_RA_CJ- pracovní list

Přídavná jména – stupňování                                             VY_32_INOVACE_13_RA_CJ- pracovní list

Zájmena – druhy                                                             VY_32_INOVACE_14_RA_CJ- pracovní list

Zájmena – mě, mně, ji, jí, tobě, tě, sebou, s sebou              VY_32_INOVACE_15_RA_CJ- pracovní list

Číslovky                                                                          VY_32_INOVACE_16_RA_CJ- prezentace

Věta jednoduchá                                                             VY_32_INOVACE_17_RA_CJ- pracovní list

Souvětí – vzorce                                                              VY_32_INOVACE_18_RA_CJ- interaktivní cvičení

Citoslovce                                                                       VY_32_INOVACE_19_RA_CJ- pracovní list

Přímá řeč                                                                        VY_32_INOVACE_20_RA_CJ- prezentace

3. sada

5. ročník, Přírodověda, tematické oblasti:

Člověk a zdraví                                                               VY_32_INOVACE_01_RA_PR- prezentace

Zdravý životní styl                                                           VY_32_INOVACE_02_RA_PR- internetová soutěž

Rozmanitost podmínek života na Zemi                                VY_32_INOVACE_03_RA_PR- metodický list

Polární oblasti                                                                 VY_32_INOVACE_04_RA_PR- metodický list

Tundra                                                                                                                                  VY_32_INOVACE_05_RA­_ PR- metodický list

Severské jehličnaté lesy                                                    VY_32_INOVACE_06_RA_PR- metodický list

Stepi a lesostepi                                                              VY_32_INOVACE_07_RA_PR- metodický list

Subtropické oblasti                                                           VY_32_INOVACE_08_RA_PR- metodický list

Pouště a polopouště                                                         VY_32_INOVACE_09_RA_PR- metodický list

Savany                                                                                                                               VY_32_INOVACE_10_RA_PR- metodický list

Rostliny tropických oblastí                                                  VY_32_INOVACE_11_RA_PR-metodický list

Tropické deštné lesy                                                        VY_32_INOVACE_12_RA_PR- metodický list

Sladké vody teplých krajin a jejich okolí                                VY_32_INOVACE_13_RA_PR- metodický list

Živočichové moří a oceánů                                                 VY_32_INOVACE_14_RA_PR- metodický list

Cizokrajné ovoce                                                              VY_32_INOVACE_15_RA_PR- osmisměrka

Cizokrajné koření                                                              VY_32_INOVACE_16_RA_PR- pracovní list

Člověk  - úvod                                                                  VY_32_INOVACE_17_RA_PR-prezentace

Člověk – oko, ucho, trávicí  a dýchací soustava                      VY_32_INOVACE_18_RA_PR- pracovní list

Člověk – 2.díl                                                                    VY_32_INOVACE_19_RA_PR- prezentace

Člověk – základy rodinné a sexuální výchovy                           VY_32_INOVACE_20_RA_PR- metodický list

 

Kontakt na autora : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení uživatele

Vyhledávání