Ve středu 9. ledna jsme se zúčastnili soudního líčení u Okresního soudu v Táboře. Před začátkem nás soudce - p. Kubů seznámil s průběhem. Jednoho obviněného přivedla policie v poutech. Ostatní 4 obvinění byli na svobodě. Jedna paní se nedostavila, proto se jednalo bez ní. Dva obvinění měli dokonce své obhájce. Poslouchali jsme obhajobu skoro všech obviněných. Po 3 hodinách byla vyhlášena přestávka a my si o všem začali mezi sebou povídat. Když jsme byli puštěni zpět do soudní síně, postavili jsme se a vyslechli jsme si rozsudek. Zaujalo nás, že pán, kterého přivedli v poutech, dříve bydlel v Chýnově. Byla to pro nás určitě velmi poučná a zajímavá zkušenost. Děkujeme za příležitost.

Monika Havlíková, Lukáš Svěchota

V předvánočním období si děti tříd 1.A a 1.B užily dobrodružnou cestu k perníkové chaloupce.

Cesta vedla na Močítka k mostu a pak za lávkou kolem potoka ulicí K Močítkům. Nakonec je čekal výstup do kopce zpět pod školu. Děti měly zastávky na stanovištích, kde na ně čekaly různé zábavné úkoly, soutěže a hry. Cílem cesty bylo najít perníkovou chaloupku s překvapením. To se jim podařilo a s nadšením loupaly zavěšené perníky ze střechy. Děti si chaloupku užívají i dále, mohou si v ní hrát o přestávkách ve třídě.

Chtěla bych poděkovat třídě 6.B, která nám pomohla.

Jana Sváčková

V úterý 18. 12. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo mikulášské laťky. Jsme na všechny zúčastněné velmi pyšní, jelikož dosáhli skvělých výsledků, nevzdávali se a bojovali o skvělá umístění do posledních chvil.

Miroslava Dvořáková

Se svojí prezentací o Benešově vile, se kterou jsme se na jaře letošního roku zúčastnili v prezentační soutěži „Bádáme o všem, co nás zajímá“ v Českých Budějovicích a obsadili 1. místo, jsme v pátek 14. 12. vyrazili na Střední školu spojů a informatiky v Táboře. Před žáky střední školy jsme předstoupili v jedné z tříd a promítali prezentaci na interaktivní tabuli. Celou prezentaci sledovalo celkem asi 25 studentů se svými dvěma profesorkami. Po našem vystoupení následovala přednáška pana učitele Jaroše o významných osmičkách v našich dějinách. Svým vystoupením jsme zaujali většinu studentů a sami mohli poprvé vidět prostory jedné z táborských středních škol. Děkujeme tímto za příležitost.

Lukáš Svěchota, Miroslava Dvořáková

5.B si ubrala trochu času ze svého vánočního programu ve škole a vypravila se ozdobit ovocem několik stromků v lese, aby si přišla na své i zvěř v této sváteční době.

Hana Kášková

Přihlášení uživatele

Vyhledávání