Čtyři desítky nových průvodců v podobě žáků 9. ročníku zaplnily pražskou zeleň. Děti totiž absolvovaly ústní část závěrečné ročníkové práce na téma pražské parky a sady.

Celý den tedy strávily v nejrůznějších zákoutích hlavního města a seznamovaly své spolužáky s historií, zajímavými architektonickými památkami a současným děním v jednotlivých sadech a parcích.

Kam všude se žáci podívali? Zahájili jsme v Riegrových sadech, užili si nádherný výhled na Hrad, pokračovali jsme přes Havlíčkovy sady do Stromovky. Na Letné nebyl centrem zájmu všech účastníků jenom metronom, ale za zmínku stál i nejstarší kolotoč v Evropě. Samozřejmě děti nezapomněly zmínit již neexistující pomník J. V. Stalina. Čas k odpočinku si pak všichni dopřáli v Královské zahradě nedaleko Míčovny, která byla spolu s Letohrádkem královny Anny dalším dílkem do skládanky pražských parků.

Parnému počasí navzdory všichni přežili pěší výstup na Petřín, vyslechli informaci o osmatřiceti zrcadlech zdejšího bludiště, stejně jako o symbolu zamilovaných. Odtud už jsme se dolů vezli. Do Valdštejnské zahrady jsme se bohužel nedostali, přesto jsme informace o ní vyslechli na nádvoří Valdštejnského paláce. Pak už se celá skupina vydala na Kampu a definitivní tečkou horkého dne byl Střelecký ostrov.  

Večer se pak průvodci vrátili zpět do Chýnova. Celý projekt pak bude uzavřen odevzdáním písemné části práce doplněné vlastními fotografiemi z místa a vytvořením sborníku.

Martina Havlůjová

Tajemství výroby míšeňského porcelánu, jednu z velkých záhad 18. století, se podařilo odhalit žákům osmých a devátých tříd. Továrna i manufaktura v Míšni byly totiž součástí exkurze do Drážďan. Tu absolvovaly děti spolu s vyučujícími jazyků v uplynulých dnech.

První zastávkou na cestě do saské metropole byla právě Míšeň se svým muzeem porcelánu, kde si všichni prohlédli úžasnou expozici. Pomyslnou třešničkou na dortu však byla návštěva zdejší manufaktury, kde zaměstnanci předvedli dětem jednotlivé kroky glazování i malby.

Plny zážitků se pak děti vydaly autobusem do historického centra Drážďan. Více než prohlídka Frauenkirche, Semperovy opery či zahrad Zwingeru se však někteří nadchli při oddychu v nákupním centru.

Martina Havlůjová

Poslední družinová akce v tomto školním roce se uskutečnila ve spolupráci s chýnovskými hasiči. Vypravili jsme se prohlédnout si hasičskou zbrojnici a poslechnout si něco o práci místních hasičů. Ujal se nás pan Pistulka. Provedl nás všemi místnostmi od klubovny po garáže. Seznámili jsme se s historií sboru, včetně historických uniforem a techniky, až po současnost. Dozvěděli jsme se o výcviku, požárních i ostatních záchranných zásazích i kulturních a společenských akcích. Celé poutavé vyprávění provázelo promítání fotografií. Nakonec, jako „bonbónek“ si děti měly možnost prohlédnout moderní technik a vyzkoušet si, jak se sedí v hasičských autech, prohlédnout si speciální obleky a výstroj. Panu Pistulkovi děkujeme za zajímavé odpoledne.

Dana Šalátová

Ve středu 29. 5. 2019 se žáci druhých tříd plni očekávání a nadšení vydali na školní výlet do „Krokodýlí ZOO“ a „Pohádkové kovárny“. První zastávkou byla „Krokodýlí ZOO“ v Protivíně, kde žáci se zatajeným dechem naslouchali výkladu průvodce a prohlíželi si expozici aligátorů, gaviálů, kajmanů a krokodýlů.  Součástí „Krokodýlí ZOO“ byla i expozice Zoologického muzea Protivín, v němž se nacházejí lebky krokodýlů, hadů, největších želv světa a celé kostry dalších živočichů.  Další zastávkou byla „Pohádková kovárna“ v Selibově, ve které po celou dobu návštěvy děti provázela pohádková bytost. Žáci zde také navštívili Muzeum českých pohádek, v místní  tvořivé dílně si vyrobili vlastní pohádkový suvenýr, zavítali do pohádkového bludiště se živými zvířátky a nakonec hledali poklad. I přes nepříznivé počasí, které nás po celou dobu provázelo, si děti výlet užily a spokojené se vracely domů.   

                                                                                    Irena Melicharová a Jitka Kršková

Jednoznačné prvenství si odnesla naše škola z celorepublikové soutěže Srdce s láskou darované, kterého se zúčastnila v letošním roce. Tradiční Den pro srdce obohatili všichni žáci i učitelé ještě další aktivitou, která spočívala udělat někomu v daný den radost. Všichni do jednoho potěšili někoho ze svého okolí, udělali dobrý skutek nebo rozesmáli nejednu tvář. Dobrých skutků bylo bez mála čtyři sta. Každá třída diskutovala o síle přátelství, pomoci druhému a o empatii. Byla to velmi zdařilá akce, ze které vznikla za účasti každé třídy Kniha dobrých skutků. Tato putovala do soutěže Srdce s láskou darované, kde se svým nápadem i činem zvítězila. 

EA7A5325

V porotě zasedali známí herci divadla Ypsilon, předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček a jiné osobnosti firem podporujících soutěž. Samotné předání se konalo v Poslanecké sněmovně PČR, která svou noblesou podpořila pohodovou atmosféru vyhlašování. 

 

Strana 1 z 2

Přihlášení uživatele

Vyhledávání