V úterý 16. června se sešli všichni žáci 1. tříd na slavnostním pasování na čtenáře. Událost se konala venku pod širým nebem i za přítomnosti rodičů a příbuzných dětí. Týden před pasováním zakončili naši školní benjamínci Slabikář, který jim v prosinci osobně předal král Ota I. a provázel je knihou od samého počátku. Nemohl tedy chybět ani při závěrečném ceremoniálu. Jeho příjezd byl velkolepý - přijel na koni. Paní ředitelka mu osobně předala meč, kterým povýšil každého prvňáčka do stavu čtenářského. Paní Jirásková z místní knihovny přinesla čtenářský slib a knihu, na kterou dotekem každý zpečetil svou přísahu. Za svou zdařilou cestu královstvím písmenek dostaly děti svou první knihu, pamětní list a placku čtenáře. 
 
"Knihy jsou němí učitelé." Aulus Gellius

Protože v období mimořádných opatření bylo velmi těžké zajistit plnohodnotnou výuku, rozhodla jsem se zadat svým žákům kromě klasických také netradiční domácí úkol z přírodopisu. Děti dostaly za úkol se vyfotit s libovolným zástupcem rostlinné nebo živočišné říše nebo i jinými přírodninami a o fotografovaném objektu zjistit nějaké nové nebo zajímavé informace.

Myslím si, že při plnění úkolu jsme se všichni pěkně pobavili, žáci si zjištěné informace spíše zapamatují a i já jsem se o nich dozvěděla mnoho nového.

Mgr. Vladana Radová

Masopustní veselí ve škole bylo zakončeno v pondělí 24. 2. 2020 družinovým karnevalem ve školní tělocvičně. Zde se děti mohly vyfotit ve fotokoutku, zúčastnit tradiční přehlídky masek či soutěží v týmech. Výherci byli sladce odměněni. O hudební doprovod se postaral Matěj Kadlec, za což bychom mu chtěli všichni velmi poděkovat. V rytmu jím vybrané hudby se nám výborně tančilo.

Za vychovatelky ŠD Eva Krešáková

   Dne 29. ledna nás ve školní družině navštívil a poutavě vyprávěl o rybách pan Karel Vítů. Vysvětlil nám nové pojmy jako je rybář, rybářský pozdrav, sportovní rybolov, druhy vod a jejich význam z pohledu rybáře. Představil nám také základní druhy ryb, stavbu a části jejich těl. Pověděl nám, jak bychom se měli u vody chovat, že bychom měli ctít přírodu a její zákonitosti. Součástí vyprávění byl i malý kvíz, kdy správné odpovědi byly odměněny malou sladkostí.

Za vychovatelky ŠD Eva Krešáková

Strana 1 z 3

Přihlášení uživatele

Vyhledávání