Pasování prvňáčků na čtenáře

V úterý 16. června se sešli všichni žáci 1. tříd na slavnostním pasování na čtenáře. Událost se konala venku pod širým nebem i za přítomnosti rodičů a příbuzných dětí. Týden před pasováním zakončili naši školní benjamínci Slabikář, který jim v prosinci osobně předal král Ota I. a provázel je knihou od samého počátku. Nemohl tedy chybět ani při závěrečném ceremoniálu. Jeho příjezd byl velkolepý - přijel na koni. Paní ředitelka mu osobně předala meč, kterým povýšil každého prvňáčka do stavu čtenářského. Paní Jirásková z místní knihovny přinesla čtenářský slib a knihu, na kterou dotekem každý zpečetil svou přísahu. Za svou zdařilou cestu královstvím písmenek dostaly děti svou první knihu, pamětní list a placku čtenáře. 
 
"Knihy jsou němí učitelé." Aulus Gellius

Přihlášení uživatele

Vyhledávání