Petrův zdar!

   Dne 29. ledna nás ve školní družině navštívil a poutavě vyprávěl o rybách pan Karel Vítů. Vysvětlil nám nové pojmy jako je rybář, rybářský pozdrav, sportovní rybolov, druhy vod a jejich význam z pohledu rybáře. Představil nám také základní druhy ryb, stavbu a části jejich těl. Pověděl nám, jak bychom se měli u vody chovat, že bychom měli ctít přírodu a její zákonitosti. Součástí vyprávění byl i malý kvíz, kdy správné odpovědi byly odměněny malou sladkostí.

Za vychovatelky ŠD Eva Krešáková

Přihlášení uživatele

Vyhledávání