TŘEŤÁCI U VODNÍHO DÍLA ŠVIHOV

Ve středu 16. října 2019 žáci 3. A a 3. B navštívili Vodní dům nacházející se u vodní nádrže Švihov. V rámci projektu Zachraň vodu s vodoměrkou, jehož se naši třeťáci účastní, jsme se dostali mezi prvních pět škol, které jako odměnu za účast v projektu získaly komentovanou exkurzi na hráz vodní nádrže Švihov zdarma. Zde se žáci seznámili s průběhem stavby hráze a chodem vodního díla – to vše za dodržování přísných bezpečnostních pravidel. Ve vodním domě děti navštívily expozici o vodě, kde si prohlédly vodní organismy, které nemůžeme vidět pouhým okem, dále se seznámily s některými vodními rostlinami a zvířaty i s přírodní scenérií na břehu řeky Želivky. Pomocí filtrační věže pročistily vodu a dozvěděly se o vodě mnoho nových informací. V průběhu celé exkurze měli žáci možnost uvědomit si pomocí všech smyslů a praktických činností význam vody pro život.  I přes nepříznivé počasí se exkurze vydařila a se spoustou nových poznatků a zážitků jsme se spokojeně vraceli domů.

Jitka Kršková a Irena Melicharová

Přihlášení uživatele

Vyhledávání