Putování periodickou soustavou aneb hledání ztracených prvků

Památku bývalé paní ředitelky jsme si v ZŠ Chýnov připomněli v pátek 3. 5. 2019 při Memorialu Hany Kapplerové. Vyvrcholily jím aktivity konané v rámci Týdne škol UNESCO. Hlavním tématem této již tradiční akce byla Mendělejevova periodická soustava. Žáci měli možnost zajímavým způsobem se seznámit s jednotlivými prvky a jejich vlastnostmi, vyzkoušet si nejen své znalosti a vědomosti, ale hlavně šikovnost, postřeh, orientační schopnosti nebo si zahrát zábavnou hru Prvku, nezlob se. Poděkování patří žákům devátých tříd, kteří pod vedením Mgr. Petra Dvořáka akci připravili, zorganizovali i řídili. Děti si veselé i poučné dopoledne opravdu užily.

Pedagogický sbor ZŠ Chýnov

 

Přihlášení uživatele

Vyhledávání