Evropský den jazyků 2018

V pondělí 1. října se v Základní škole Chýnov v rámci odpoledního vyučování uskutečnil tradiční jazykový projekt, který si v Evropě připomínáme vždy 26. září. Letos se nesl v duchu hesla Kulturní jinakost Evropy.

Jeho cílem je nejen upozornit na důležitost výuky cizích jazyků, ale i vyzdvihnout jazykovou a kulturní různorodost Evropy a podněcovat k jejímu poznávání.

V jazykových soutěžích zaměřených na znalosti českého, německého a anglického jazyka měřili síly žáci druhého stupně. Bylo pro ně připraveno deset stanovišť. Jednalo se nejen

o jazykové kvízy a rébusy, ale i o výtvarnou dílnu, či počítačové jazykové hry.

Jedním z nejfrekventovanějších stanovišť pak byla italská tvořivá dílna, kde se žáci seznámili nejen se základy italštiny díky rodilému mluvčímu, ale i s kulturou a historií Itálie včetně několika italských měst.

Ve výtvarné dílně se snažili graficky mezinárodně užívané výrazy k jazykům, z nichž pocházejí. V počítačové učebně si zasoutěžili v jazykových kvízech na interaktivní tabuli. Pro děti z osmých tříd byla připravena beseda s americkou lektorkou, všichni se dozvěděli o zeměpisných zajímavostech USA a oťukali si americkou angličtinu.

Přihlášení uživatele

Vyhledávání