Masopustní veselí ve škole bylo zakončeno v pondělí 24. 2. 2020 družinovým karnevalem ve školní tělocvičně. Zde se děti mohly vyfotit ve fotokoutku, zúčastnit tradiční přehlídky masek či soutěží v týmech. Výherci byli sladce odměněni. O hudební doprovod se postaral Matěj Kadlec, za což bychom mu chtěli všichni velmi poděkovat. V rytmu jím vybrané hudby se nám výborně tančilo.

Za vychovatelky ŠD Eva Krešáková

   Dne 29. ledna nás ve školní družině navštívil a poutavě vyprávěl o rybách pan Karel Vítů. Vysvětlil nám nové pojmy jako je rybář, rybářský pozdrav, sportovní rybolov, druhy vod a jejich význam z pohledu rybáře. Představil nám také základní druhy ryb, stavbu a části jejich těl. Pověděl nám, jak bychom se měli u vody chovat, že bychom měli ctít přírodu a její zákonitosti. Součástí vyprávění byl i malý kvíz, kdy správné odpovědi byly odměněny malou sladkostí.

Za vychovatelky ŠD Eva Krešáková

V Univerzitě v Táboře se konala sbírka lízátek pro dětskou onkologii. Celou akci vymyslela jedna maminka z Tábora, která chtěla pomoci. Zjistila, že lízátka pomáhají tlumit nepříjemnou kovovou pachuť v ústech, kterou mívají onkologičtí pacienti po chemoterapii. Sbírka dosáhla celorepublikového rozměru. Zúčastnili se jí jak jednotlivci, tak i celé kolektivy. Vybralo se téměř 40 tisíc kusů lízátek. Polovina z nich putovala na Kliniku dětské hematologie a onkologie do Motola. Zbytek se rozdělil mezi dětskou onkologii v Brně, dětské oddělení popálenin ve Vinohradech a část byla předána do Fakultní nemocnice v Praze. Všichni obdarovaní měli velkou radost, nechyběly slzy.

Naše škola se také zapojila a věnovala část výtěžku ze startovného z Běhu Milénia na nákup lízátek. Jednalo se bez mála skoro o tisíc kusů. Máme opravdu velkou radost, že jsme mohli přispět na dobrou věc, i když zároveň velmi smutnou. Všem pacientům přejeme ze srdce brzké uzdravení, stálý úsměv na tváři a šťastný návrat domů k rodině! 

IMG 1365

První setkání předškolních dětí v naší škole proběhlo na konci ledna. Sešlo se zde více jak 30 budoucích školáčků. Plnili úkoly, vyráběli, zpívali i angličtina nechyběla. Rodiče děti doprovázeli na všech stanovištích a mohli tak zhlédnout, jak se jim daří adaptace na ještě jim cizí prostředí. 

Při dalším setkání, které se bude konat poslední středu v únoru, seznámí paní ředitelka rodiče s chodem školy a ráda zodpoví všechny dotazy. Děti se mohou těšit na nová stanoviště a úkoly. 

Brzy na viděnou!

Strana 1 z 3

Přihlášení uživatele

Vyhledávání