Teprve před půl rokem se začali seznamovat s písmeny a už mají za sebou první besedu s autorkou dětských knih. Na podnět paní učitelky Musilové a ve spolupráci s Městskou knihovnou v Chýnově se v pondělí 18. února 2019 děti prvních a druhých ročníků naší školy zúčastnily besedy s paní Zuzanou Pospíšilovou, která je autorkou celé řady knih pro děti. Paní spisovatelka formou vyprávění, dramatizace, hádanek a čtení ukázek dětem přiblížila svoji tvorbu. Příjemně strávené dopoledne bude všem dětem připomínat záložka do knihy.
Mgr. Alena Musilová

Do druhého pololetí jsme vstoupili velmi příjemným odpolednem. Uspořádali jsme totiž školní kolo oblíbené recitační soutěže. V podání 46 žákům obou stupňů školy jsme si užili jak ukázky poezie, tak i prózy. Gratulujeme vítězům a přejeme mnoho štěstí všem, kteří postupují do kola okresního. Poděkování a uznání si ale samozřejmě zaslouží všichni vystupující.

Mgr. Stanislava Šmejkalová

Ve středu 30. ledna se uskutečnilo okresní kolo olympiády v matematice.

V kategorii 5. ročníků naši školu reprezentovalo 8 žáků, z toho 3 byli úspěšnými řešiteli. Nejlépe se umístil Daniel Georgiev, který skončil na krásném 3. – 4. místě.

V kategorii 9. ročníků reprezentovali školu 3 žáci a všichni byli úspěšnými řešiteli. Žáci Denisa Mráčková a Václav Fučík obsadili shodně 3. – 6. místo a Barbora Hesová obsadila nádherné 1. – 2. místo.

Všem jmenovaným žákům moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                               Mgr. Vladana Radová

 

 

 

 

Strana 1 z 2

Přihlášení uživatele

Vyhledávání