Nastává nejkrásnější období celého roku, přicházejí Vánoce. Je to nejen čas klidu, pohody a spokojenosti, ale i období vánočních příprav, které všemu předcházejí.

Ani žáci 4. A a 4. B nezaháleli a zúčastnili se, tak jako minulý rok, mezinárodní výtvarné soutěže Piccoli Artisti del Natale na téma narození Ježíška. Výtvarná díla dětí byla odeslána do Itálie, kam z celého světa dorazilo okolo 7 000 výtvarných prací. Odborná porota vybrala přes 1 200 obrázků, které budou vystaveny v Arenzanu. Naše škola byla úspěšná, a to díky obrázku Kateřiny Šalátové, který se dostal do tohoto užšího výběru. Ještě tento týden vybere porota vítěze letošního ročníku soutěže.

Zároveň za několik dní bude možno prostřednictvím internetu na www.piccoliartisti.org hlasovat pro nejhezčí obrázek.

Všechny děti, které se soutěže zúčastnily, obdrží mini-diplomy a Katka, jejíž obrázek bude vystaven v Arenzanu, získá čestný diplom s medailí.

Irena Melicharová a Jitka Kršková

VV

Škola zakoupila novou dotykovou smart tabuli 3Panel včetně výukových aplikací. Jedná se o velkoplošnou dotykovou tabuli. Pomocí prstu tak můžeme přímo z tabule ovládat aplikace, označovat objekty, případně kreslit a zvýrazňovat. Zařízení je mobilní, proto může být libovolně přesouváno do všech tříd ve škole. Někteří žáci již mohli vyzkoušet výhody interaktivní obrazovky při výuce. Děti také velice bavila volná kreativní tvorba na interaktivním kreslícím panelu. I družina může využít nespočet výukových materiálů nebo použít tabuli jako herní stůl. Práce s novou velkoplošnou obrazovkou obohatí výuku a přinese zároveň rozšíření v oblasti technologií ve škole.

V prvním říjnovém týdnu, když ještě probíhala normální výuka, se čtyři třídy zúčastnily 10. ročníku celostátního Týdne čtení dětem v ČR. Děti z 3. A, 3. B, 4. A a 4. B si vybraly knihu a paní učitelky jim ji během týdne přečetly. Každý den děti vyjádřily svůj názor na přečtené v pracovním listu. Vznikly krásné práce a celý týden byl pro děti zážitkem. Těšily se vždy na pokračování příběhu. Celá akce probíhala pod záštitou Ministerstva kultury ČR a Národní knihovny ČR.
 
Jana Sváčková
 

29. září proběhla v rámci výuky akce pod názvem Den jazyků, která je motivována Evropským dnem jazyků. Tentokrát byla věnována novému mezinárodnímu programu ERASMUS+, do kterého se naše škola zapojila. Téma projektu je velice aktuální pro naši dobu = voda aneb my pro vodu, voda pro nás.

Žáci prvního stupně byli seznámeni s projektem ve svých třídách. Zhlédli prezentaci o partnerských školách, vybarvili svou kapku vody, která je symbolem propojení všech dětí ve škole. Získáním odznaku s logem projektu byli všichni pasováni do programu ERASMUS+. 

Druhý stupeň si prošel stanovišti, na kterých se žáci obrazem seznámili především s partnerskými školami a místy, odkud noví přátelé pocházejí. Dále se zastavili na stanovišti s anglickým rodilým mluvčím, mohli si poslechnout příběh o vzniku celého projektu a proč zrovna voda, zkusili si poskládat základní fráze v jazycích partnerských zemí. Na závěr, shodně jako celý první stupeň, vybarvili svou kapku vody a získali odznak projektu. 

Pro ERAtým to byla první výzva, která se vydařila. Nyní už se všichni soustředí na nové úkoly a spolupráci se zahraničními školami.

 

Přihlášení uživatele

Vyhledávání