Třídnické hodiny

Třídnická hodina 21. 1. 2020

„ ŽIVOT JE OZVĚNA.

CO VYŠLEŠ, VRÁTÍ SE.

CO ZASEJEŠ, SKLIDÍŠ.

CO DÁŠ, DOSTANEŠ.

CO VIDÍŠ V JINÝCH, JE V TOBĚ. “

 1. Židle do kruhu, jedna i pro třídního učitele.
 2. Přivítání, důvod setkání, motto pro tento měsíc.
 3. „ Ledolamka “ (hra na uvolnění atmosféry), doba trvání do 10 minut.
 • lze využít hry z minulé třídnické hodiny (palcovaná, pozdravy z různých zemí, molekuly, přesednou si ti, kteří…)
 • loktovka – obměna palcované, žáci se na znamení snaží pochytat co nejvíce loktů – chňapnout a hned zase pustit. Každý se brání i útočí, všichni hrají proti všem, počítají si pochytané lokty.
 • „bonzáci“ – každý řekne nějakou zajímavou informaci o spolužákovi po pravici. Není to žalování, je řečena informace, o které mluvčí ví. Důležité – pozitivní informace.
 • koulovaná – každý žák napíše na papír formátu A4 max. 3 informace o sobě, pak papír zmuchlá a žáci se koulují. Po uplynutí 1 minuty každý vezme 1 papírovou kouli, rozbalí ji a pokusí se uhodnout majitele.

(metodika: Práce se třídou na 1. stupni ZŠ, PPP ČB, 2017)

Reflexe: Jak se vám hrálo? Dozvěděli jste se něco nového? Kolik jste pochytali loktů? Co pro vás bylo při hře obtížné?...

 1. Posadit se do kruhu a připomenout 4 pravidla kruhu, dobré znázornit pomocí piktogramů na tabuli.
 • mluví pouze jeden
 • neskáčeme do řeči
 • nasloucháme
 • udržujeme oční kontakt
 1. Otázka na pravidlo (motto), které se nachází po celé škole. Viděli jste ho? Motto zapsat na tabuli (na papír), aby bylo dětem na očích. Zeptat se, co si pod tím textem představují? Zda ho dokážou vysvětlit?

Navázat na konkrétní situace, které se ve třídě udály a týkají se textu… (Pokud nechtějí mluvit, můžou psát na papírky, třídní učitel přečte a okomentuje, případně se třídy zeptá pro objasnění.)

 1. Závěr – ukončení diskuze, učitel zopakuje význam pravidla a důležitost dodržování pravidla. Co můžou děti udělat pro to, aby se všichni cítili ve třídě dobře, příjemně…?
 2. Hra, aby spolu žáci uměli lépe spolupracovat (pokud zbyde čas)

Lidské stroje – náhodně rozdělte žáky do skupin po 4-6, úkolem každé skupiny je vymyslet jeden funkční stroj při práci (vysavač, bagr, myčka,…), na znázornění stroje se účastní všichni žáci skupiny, každá skupina předvede svůj stroj ostatním, kteří hádají.

 

Třídnická hodina 25. 11. 2019

"Co nechci, aby jiní dělali mně, ani já nedělám jiným!"

 1. Žáci si sedli společně s třídním učitelem na židle do kruhu uprostřed třídy.
 2. Po přivítání se dozvěděli důvod setkání.
 3. Proběhly tzv. ledolamky (hry na uvolnění atmosféry)
 • Palcovaná: chytání a počítání ulovených palců na noze.
 • Pozdravy z různých zemí: kulturní tradice z různých zemí, žáci chodili po třídě a se všemi se zdravili. Česko – podání ruky a úsměv, Rusko – 3krát poplácání po rameni, Tichomoří – lehké, něžné ťuknutí do boku druhého (občas někdo tu něhu přehnal...)
 • Molekuly: žáci představovali atomy a na pokyn se spojovali v molekuly. Jednou ti, kteří měli jednobarevné triko, podruhé ti, co mají rádi čokoládu, rádi jezdí na kole, nemají doma žádné zvíře, …
 • Přesednou si ti, kteří,..: přesedávání podle zadaných otázek.
 1. Byla připomenuta 4 pravidla kruhu.
 • mluví pouze jeden
 • neskáčeme do řeči
 • nasloucháme si
 • udržujeme oční kontakt
 1. Padla otázka, zda si děti všimly pravidla, které se asi týden nacházelo vyvěšené na několika místech školy. Zda ho viděly, proč asi bylo vyvěšeno, co asi znamená? Proběhla o tomto pravidlu diskuse, děti se zmiňovaly, jaké konkrétní chování jim vadí, co se jim konkrétně nelíbí. Ti, co se nestyděli mluvit, mluvili, ti co byli stydlivější, mohli psát své dojmy na lístečky. O všem zjištěném se povídalo, objasňovalo i dokonce omlouvalo.
 1. Na závěr byla ukončena diskuze, zopakovalo se pravidlo, které mají děti dodržovat a tím tak tvořit příjemnou atmosféru ve škole. V některých třídách se objevila i nová témata pro další práci s třídním kolektivem. Ale to zas příště...

Přihlášení uživatele

Vyhledávání