Uvědomujeme si důležitost třídnických hodin. Třída je základní jednotkou školy. Atmosféra mezi dětmi v jednotlivých třídách ovlivňuje atmosféru v celé škole. Kázeň ve třídě výrazně přispívá ke kvalitě výuky. Tolerance mezi dětmi, soudržnost kolektivu a přátelské vztahy ve třídě jsou dobrou prevencí před šikanou. Třídní učitel zná svou třídu nejlépe. V rámci školy za ni odpovídá a je prostředníkem mezi školou, dětmi a jejich zákonnými zástupci. Třídnické hodiny poskytují jedinečnou možnost pravidelné práce se vztahy uvnitř třídy a dají se využít i pro řešení aktuálních problémů kolektivu.

Pravidla pro práci se třídou: Interaktivní způsob práce klade zvýšené nároky na práci s pravidly ve třídě. Je proto nutné, pravidla třídy nejen stanovit, ale také sledovat jejich dodržování a řešit jejich porušování.

Třídní učitel zařadí třídnickou hodinu místo své hodiny v rozvrhu podle potřeby, min 2krát za pololetí.

Přihlášení uživatele

Vyhledávání