Třídnická hodina 21. 1. 2020

„ ŽIVOT JE OZVĚNA.

CO VYŠLEŠ, VRÁTÍ SE.

CO ZASEJEŠ, SKLIDÍŠ.

CO DÁŠ, DOSTANEŠ.

CO VIDÍŠ V JINÝCH, JE V TOBĚ. “

 1. Žáci opět usedli do kruhu společně s třídním učitelem.
 2. Přivítání, důvod setkání, motto pro tento měsíc.
 3. Proběhly hry na uvolnění atmosféry: Ledolamka, Loktovka, oblíbená „Koulovaná“

 - každý žák napsal na papír 3 informace o sobě, poté papír zmuchlal do kuličky a žáci se jimi koulovali. Po uplynutí 1 minuty vzal každý 1 papírovou kouli, rozbalil ji a pokusil se uhodnout majitele.

       4. Žáci si znovu připomněli pravidla kruhu:

           mluví pouze jeden

           neskáčeme do řeči

           nasloucháme

           udržujeme oční kontakt

 1. Naváznost na předchozí třídnickou hodinu (motto):

             „Co nechci, aby jiní dělali mně, ani já nedělám jiným!“

              Diskuze o konkrétních situacích, které se ve třídě udály a týkaly se tohoto pravidla

              (svoboda mluveného či psaného slova - třídní učitel přečetl a okomentoval, případně 

              se třídy zeptal pro objasnění)

        6. Závěr

 Ukončení společné diskuze, třídní učitel na závěr zopakoval význam pravidel a důležitost jejich dodržování. 

Třídnická hodina 25. 11. 2019

"Co nechci, aby jiní dělali mně, ani já nedělám jiným!"

 1. Žáci si sedli společně s třídním učitelem na židle do kruhu uprostřed třídy.
 2. Po přivítání se dozvěděli důvod setkání.
 3. Proběhly tzv. ledolamky (hry na uvolnění atmosféry)
 • Palcovaná: chytání a počítání ulovených palců na noze.
 • Pozdravy z různých zemí: kulturní tradice z různých zemí, žáci chodili po třídě a se všemi se zdravili. Česko – podání ruky a úsměv, Rusko – 3krát poplácání po rameni, Tichomoří – lehké, něžné ťuknutí do boku druhého (občas někdo tu něhu přehnal...)
 • Molekuly: žáci představovali atomy a na pokyn se spojovali v molekuly. Jednou ti, kteří měli jednobarevné triko, podruhé ti, co mají rádi čokoládu, rádi jezdí na kole, nemají doma žádné zvíře, …
 • Přesednou si ti, kteří,..: přesedávání podle zadaných otázek.
 1. Byla připomenuta 4 pravidla kruhu.
 • mluví pouze jeden
 • neskáčeme do řeči
 • nasloucháme si
 • udržujeme oční kontakt
 1. Padla otázka, zda si děti všimly pravidla, které se asi týden nacházelo vyvěšené na několika místech školy. Zda ho viděly, proč asi bylo vyvěšeno, co asi znamená? Proběhla o tomto pravidlu diskuse, děti se zmiňovaly, jaké konkrétní chování jim vadí, co se jim konkrétně nelíbí. Ti, co se nestyděli mluvit, mluvili, ti co byli stydlivější, mohli psát své dojmy na lístečky. O všem zjištěném se povídalo, objasňovalo i dokonce omlouvalo.
 1. Na závěr byla ukončena diskuze, zopakovalo se pravidlo, které mají děti dodržovat a tím tak tvořit příjemnou atmosféru ve škole. V některých třídách se objevila i nová témata pro další práci s třídním kolektivem. Ale to zas příště...

Přihlášení uživatele

Vyhledávání