Školské zařízení pro Táborsko

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření, kterým  nařídila krajským hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy, že musí v případě potřeby zajistit školské zařízení, které bude pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, přičemž v každé takové skupině může být nanejvýš 15 dětí.

Město Tábor jako obec s rozšířenou pravomocí zřizuje takovéto centrum s účinností od
17. března od 6.00 hodin na ZŠ Helsinská pro děti ve věku  6–10 let a v MŠ Hastrmánek, Světlogorská pro děti ve věku 3–6 let. Pro rodiče, kteří mají zájem své dítě (a jsou oprávněni – viz. výše) do tohoto centra umístit,  jsou určeny následující kontakty:

pro dítě ve věku 3 – 6 let (předškolní děti) paní Dana Havlíková tel. 778 440 968

pro dítě ve věku 6 – 10 let (školní děti) paní Alena Heršálková tel. 739 570 162

  • pro umístění dítěte je nutná telefonická domluva den předem (do 17 hodin)
  • je možnost umístit dítě v celodenním režimu (24 hodin denně)
  • tato služba je poskytnuta bezplatně (hradí město Tábor)
  • pro školní děti v případě přespání doporučujeme vlastní spacák nebo deku
  • děti musí být zdravé, bez teploty a příznaků nachlazení

Rozhodnutí krizového štábu

Město Tábor

  1. března 2020

Přihlášení uživatele

Vyhledávání