Zpráva pro budoucí prvňáky ohledně obědů.

Jestliže vaše dítě chodilo do školky v Chýnově nebo Nové Vsi, tak se placení obědů nemění.  Jen si ještě musíte vyzvednout v kanceláři školní jídelny čip, který bude vaše dítě užívat až do 9. třídy. S tím dostanete přihlašovací údaje, které můžete využít doma u počítače a na dálku si tak obědy odhlásit nebo si změnit oběd z jedničky na dvojku.

                                                                                                       Hana Petrů, vedoucí školní jídelny

logo100

Volby do Školské rady pro období 2017 - 2020

Volby do Školské rady

            V letošním školním roce uplynul tříletý mandát stávajícím členům Školské rady ZŠ Chýnov. Z tohoto důvodu bylo třeba na další období zvolit nové členy. Z řad zastupitelů města byli jmenováni 3 zastupitelé na zasedání městského zastupitelstva 28.3.2017 a to p. Otto Strakatý, pí. Andrea Fraitová a p. Evžen Zadražil. Pedagogové 3 své členy zvolili na pedagogické radě 19.4.2017 a to p.uč. Eybertovou Ivu, p.uč. Janů Janu a p.uč. Bednářovou Pavlínu. Tentýž den také rodiče mohli svou volbu vyjádřit v průběhu třídních schůzek a vybrali  tak 3 rodiče ze svých řad. Zájemci z řad rodičů mohli svůj zájem kandidovat sdělit prostřednictvím třídních učitelů a třídních učitelek svých dětí. Ti pak jejich jména předali 3. dubna 2017 volební komisi.

Volby rodičů dopadly takto:

Odevzdáno 180 platných hlasovacích lístků.

Hesová Vladimíra             Chýnov                                  rodič ze 7.B             75 hlasů

Kulík Zdeněk                     Záhostice                              rodič z 6.A              71 hlasů

Hana Kubů                       Chýnov                                   rodič ze 4.B             57 hlasů

Jordáková Barbora            Nová Ves u Chýnova                rodič ze 4.A              52 hlasů

Čápová Hana                     Mašovice                                  rodič z 5.B                45 hlasů

Zátopková Irena                 Kloužovice                              rodič z 1.B                41 hlasů

Drdová Jana                       Chýnov                                     rodič z 2.A                35 hlasů

Dvořáková Ivana                 Chýnov                                    rodič z 5.A                35 hlasů

Fučíková Jana                     Chýnov                                    rodič ze 3.A               33 hlasů

Šalátová Eva                       Chýnov                                    rodič z 2.A                30 hlasů

Vorlíčková Lenka                 Chýnov                                    rodič z 5.A               30 hlasů

Pošvářová Zuzana              Lažany                                    rodič ze 3.A                21 hlasů

Čamra Radek                      Chýnov                                     rodič z 1.A                 8 hlasů

Duchoňová Marie               Chýnov                                    rodič ze 3.B               7 hlasů

Za Základní školu Chýnov, okres Tábor                     Mgr. Milan Rada, předseda volební komise

Přihlášení uživatele

Vyhledávání