Pravidla při zadávání domácích úkolů

Pravidla při zadávání domácích úkolů pro 1. stupeň

V 1. ročníku zadávání denního čtení, psaní dle aktuální potřeby.
Neklasifikování domácích úkolů špatnými známkami.
Netrvat na podepisování DÚ rodiči.
Nedělat opravy oprav a neklasifikovat je špatnými známkami.
Netrvat na doplňování úkolů během nemoci, na zápisy poskytnout dostatek času na dopsání chybějících látek.

Pravidla při zadávání domácích úkolů pro 2. stupeň

Plnění domácích úkolů je povinností žáka.
Frekvence zadávání domácích úkolů odpovídá aktuálním potřebám žáků procvičit dané učivo.
Rodič ověří podpisem vypracování domácího úkolu.
V případě nesplnění úkolu následuje řádná omluva na začátku hodiny, opakuje-li se zapomínání často, dostane žák poznámku.
Učitel eviduje zapomínání domácích úkolů do svých záznamů.
Učitel využije hodnocení domácích úkolů pro žákovu motivaci.
Velká známka do ŽK následuje za vyučujícím stanovený počet pečlivě a bezchybně vypracovaných, rodičem podepsaných úkolů.
Jedna až dvě opravy téhož úkolu jsou využívány jako metoda práce s chybou. Žák případné chyby opraví sám nebo s dopomocí.

Volby do Školské rady pro období 2017 - 2020

Volby do Školské rady

            V letošním školním roce uplynul tříletý mandát stávajícím členům Školské rady ZŠ Chýnov. Z tohoto důvodu bylo třeba na další období zvolit nové členy. Z řad zastupitelů města byli jmenováni 3 zastupitelé na zasedání městského zastupitelstva 28.3.2017 a to p. Otto Strakatý, pí. Andrea Fraitová a p. Evžen Zadražil. Pedagogové 3 své členy zvolili na pedagogické radě 19.4.2017 a to p.uč. Eybertovou Ivu, p.uč. Janů Janu a p.uč. Bednářovou Pavlínu. Tentýž den také rodiče mohli svou volbu vyjádřit v průběhu třídních schůzek a vybrali  tak 3 rodiče ze svých řad. Zájemci z řad rodičů mohli svůj zájem kandidovat sdělit prostřednictvím třídních učitelů a třídních učitelek svých dětí. Ti pak jejich jména předali 3. dubna 2017 volební komisi.

Volby rodičů dopadly takto:

Odevzdáno 180 platných hlasovacích lístků.

Hesová Vladimíra             Chýnov                                  rodič ze 7.B             75 hlasů

Kulík Zdeněk                     Záhostice                              rodič z 6.A              71 hlasů

Hana Kubů                       Chýnov                                   rodič ze 4.B             57 hlasů

Jordáková Barbora            Nová Ves u Chýnova                rodič ze 4.A              52 hlasů

Čápová Hana                     Mašovice                                  rodič z 5.B                45 hlasů

Zátopková Irena                 Kloužovice                              rodič z 1.B                41 hlasů

Drdová Jana                       Chýnov                                     rodič z 2.A                35 hlasů

Dvořáková Ivana                 Chýnov                                    rodič z 5.A                35 hlasů

Fučíková Jana                     Chýnov                                    rodič ze 3.A               33 hlasů

Šalátová Eva                       Chýnov                                    rodič z 2.A                30 hlasů

Vorlíčková Lenka                 Chýnov                                    rodič z 5.A               30 hlasů

Pošvářová Zuzana              Lažany                                    rodič ze 3.A                21 hlasů

Čamra Radek                      Chýnov                                     rodič z 1.A                 8 hlasů

Duchoňová Marie               Chýnov                                    rodič ze 3.B               7 hlasů

Za Základní školu Chýnov, okres Tábor                     Mgr. Milan Rada, předseda volební komise

Přihlášení uživatele

Vyhledávání