Provoz školy

Provoz Základní školy Chýnov, okres Tábor – školní rok 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19skola obraz2

- dodržování zásad osobní a provozní hygieny

- skupinová izolace, event. sociální distance

- řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních (tzv. semafor)

- opakovaná edukace

Obecné informace a doporučení k provozu školy

- aktualizovat kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu (zákonní zástupci, žáci, zaměstnanci)

- informovat vhodným způsobem o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech

- stanovit jednotné místo pro aktualizaci aktuálních oznámení – SBOROVNA školy

- škola průběžně zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny

- zvážit konání aktivit, které nejsou pro naplnění ŠVP nezbytné

- minimalizovat kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně

- pobyt zákonných zástupců žáků uvnitř budovy školy bude omezen

- cizí subjekty v prostorách školy budou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt s žáky a zaměstnanci školy

- v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid – 19 bude škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna vyhlášená opatření příslušnou KHS nebo plošně MZd

Hygienická pravidla a standard úklidu

- po celé škole budou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem

- časté a intenzivní větrání všech prostor školy

- ručníky na jedno použití

- úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude probíhat vícekrát denně

- školní jídelna bude respektovat mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (min. 60 C)

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid – 19

- škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí

- škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění

Příznaky onemocnění covid – 19

a) příznaky jsou patrné již při příchodu – žák není vpuštěn do budovy školy v případě přítomnosti zákonného zástupce

b) příznaky jsou patrné již při příchodu – není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – neprodleně informovat zákonného zástupce, žáka umístit do samostatné místnosti (nová ŠD), poskytnout roušku

Zákonný zástupce telefonicky informuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Poskytování vzdělávání distančním způsobem školou

a) znemožnění osobní přítomnosti ve škole více než poloviny žáků třídy

b) v ostatních případech bude postupováno jako v běžné situaci, kdy žák není přítomen ve škole.

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Školní stravování

- v rámci školy bude vydávání obědů (pokud to bude organizačně zvládnutelné) rozloženo v delší čas

- v jídelně budou odděleny jednotlivé třídy

- nebude umožněn samoobslužný výdej

- cizím strávníkům bude vydáván oběd přes rampu školy v době 10.45 – 11.15 hodin

Školní družina a školní klub

Oddělení bude tvořeno stejnými třídami.

Kontakty:

„ koronalinka“ MŠMT: 234 811 111

KHS Jihočeského kraje: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlášení uživatele

Vyhledávání