Ani distanční výuka neodradila učitele místní základní školy od záměru připomenout si události, které se odehrály před 31 lety. Čtyři stovky školáků se ráno úderem osmé hodiny posadily k počítačům a chytrým telefonům, aby se zúčastnily Sametové výuky.
Tak se totiž jmenoval projekt, který vedení školy připravilo v předvečer výročí sametové revoluce. Úměrně věku dětí s nimi třídní učitelé rozebírali, co se tehdy v Praze vlastně stalo, pouštěli videa, vyprávěli vzpomínky, hráli hry. Ačkoliv se jedná o pro ně obtížné téma, zapojili se do projektu i žáci z prvního stupně. Někteří z nich se dokonce pochlubili tím, že je rodiče letos vzali do Prahy na Národní třídu.
Na druhém stupni projekt odstartovala Modlitba pro Martu v podání Marty Kubišové. Žáci zhlédli videa o životě v osmdesátých letech, popovídali o změnách, které nastaly ve společnosti. Vyprávěli si o Janu Palachovi. To vše doplnily hrátky s češtinou i matematikou – spočítali například obvod a obsah české vlajky, hledali přídavná jména, slovesa, která revoluci vystihovala. Zpestření online výuky si všichni užili.
Martina Havlůjová

Základní škola Chýnov, okres Tábor
Gabrielovo náměstí 16
391 55 Chýnov

Charakteristika školy:

· Přidružená škola UNESCO

· Kolektivní člen Klubu ekologické výchovy

· U příležitosti zahájení dekády OSN „ Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ propůjčen na léta 2005 –2008 titul ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 1. stupně

· Zapojení v humanitárním hnutí“ Hnutí na vlastních nohou“, které nese logo

„Stonožka“

· Podpora občanského sdružení CPK – CHRPA – výcvik koní pro hiporehabilitaci

· Zapojení do projektu „ Turisté jsou u nás vítáni“, který připravila agentura Czech Tourism


Základní škola Chýnov, okres Tábor se jako člen KEV zapojila do projektu Operačního programu rozvoje lidských zdrojů: „ Pilotní základní školy Klubu ekologické výchovy jako centra modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj“. Projekt byl zahájen v listopadu 2005 a bude pokračovat do listopadu 2007. Projektu se účastní 14 základních škol. Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.

V rámci projektu proběhne proškolení koordinátorů EVVO v rozsahu 250 hodin. Úvodní seminář byl zahájen v Příbrami ve dnech 2. – 4. ledna 2006, další setkání: 3. – 5. duben 2006 Tábor a Chýnov, 8. – 10. květen 2006 Praha, 1. – 4. červenec 2006 seminář s exkurzí Český Ráj, zahraniční exkurze ( Rakousko nebo Německo) v září 2006, 2. – 4. říjen 2006 Kroměříž a dále 3 dny Brno, dále pak závěrečné setkání . Závěrečná konference proběhne v říjnu 2007.

Další náplň projektu:

Rozbor klíčových kompetencí a jejich vztahu k přípravě pro udržitelnost rozvoje, sběr informací pro EV z hlediska regionálního, uplatňování EV ve školní praxi, ekologizace provozu školy, vztahy školy a mimoškolního prostředí. Výstupem projektu bude školní program pro ekologické vzdělávání, který bude obsahovat:

· začlenění EVVO do vzdělávacích oblastí, do všech předmětů, oborů

· začlenění průřezových témat, integrace

· spolupráce pedagogického týmu

· spolupráce s mimoškolním prostředím

· regionální aspekty a projektové dny


Za ZŠ Chýnov, okres Tábor Mgr. Marie Hánová, školní koordinátorka EVVO a ředitelka školy

Přihlášení uživatele

Vyhledávání