Hodnocení 1. pololetí šk. roku 2020/2021

1. a 2. ročníky obdrží Výpis z vysvědčení ve škole 28. 1. 2021.

3. – 5. ročníky obdrží Výpis z vysvědčení nejdéle tři dny po nástupu do školy, jakmile to umožní mimořádná opatření. Žáci i rodiče budou o výsledcích vzdělání za 1. pololetí informováni třídními učiteli. Způsob, jak tyto informace předat, je zcela na třídních učitelích (e-mail, telefonicky…).

6. – 9. ročníky obdrží Výpis z vysvědčení nejdéle tři dny po nástupu do školy, jakmile to umožní mimořádná opatření. Žáci i rodiče budou informováni prostřednictvím elektronické žákovské, kde 28. 1. 2021 bude nastavena funkce zobrazení celkového hodnocení.

Přihlášení uživatele

Vyhledávání