Obědy pro žáky s distanční výukou

Obědy jsou všem automaticky odhlášeny. 

Jestliže si ho bude chtít  žák přihlásit, musí tak učinit den předem do 12 hod. V tom případě si může oběd vyzvednout  a to v době od 11:30 - 12:30 žáci 1. stupně a od 12:30 do 13.30 žáci 2. stupně.

Místo pro výdej je na rampě u školní jídelny do jídlonosičů.

 Na pozdější příchod nebude brán zřetel a oběd propadne.

V době od 26. do 30.10. 2020 nemají žáci nárok na obědy. Nelze si je přihlašovat.

Přihlášení uživatele

Vyhledávání