Obědy pro žáky s distanční výukou

Od 1. 3. 2021 se opět vracíme k distančnímu vzdělávání všech tříd. Distančně vzdělávaní žáci mají možnost si oběd objednat a vyzvednout jako doposud do jídlonosičů přes výdejní okénko - rampa u školní kuchyně.

Přihlásit oběd lze den předem do 12 hod. V tom případě si může oběd vyzvednout od 11:30 do 13:30 hod.

Na pozdější příchod nebude brán zřetel a oběd propadne.

Přihlášení uživatele

Vyhledávání