Obědy pro žáky s distanční výukou

Od 4. 1. 2021 budou obědy všem prezenčně vzdělávaným žákům automaticky přihlášeny. Svačiny ve školní jídelně nebudou probíhat. Distančně vzdělávaní žáci mají možnost si oběd objednat a vyzvednout jako doposud do jídlonosičů přes výdejní okénko - rampa u školní kuchyně.

Přihlásit oběd lze den předem do 12 hod. V tom případě si může oběd vyzvednout od 11:30 do 13:30 hod.

Na pozdější příchod nebude brán zřetel a oběd propadne.

Přihlášení uživatele

Vyhledávání