Organizace provozu školy od 4. 1. 2021

Od 4. ledna se vracíme k prezenční výuce pouze žáků 1. a 2. ročníků.

Ostatní ročníky se vrací k výuce distanční podle rozvrhů pro on-line výuku.

ŠD bude probíhat pro jednotlivé třídy 1. a 2. ročníku v rámci zachování homogenity skupin ráno i odpoledne v učebnách, kde bude probíhat i výuka.

Obědy budou všem prezenčně vzdělávaným žákům automaticky přihlášeny. Svačiny ve školní jídelně nebudou probíhat.

Distančně vzdělávaní žáci mají obědy automaticky odhlášeny. Mají ale možnost si den předem do 12 hod. oběd objednat a vyzvednout jako doposud  a to v době od 11:30 - do 13.30 do jídlonosičů přes výdejní okénko - rampu u školní kuchyně. Na pozdější příchod nebude brán zřetel a oběd propadne.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Přihlášení uživatele

Vyhledávání