Distanční výuka od 12. do 23. 10. 2020 je povinná - § 184a školského zákona.

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol a uzavírá oba stupně. Z tohoto důvodu naše škola přechází podle § 184a školského zákona na distanční výuku. Ta bude probíhat zatím do 23. 10. 2020.

Žádost o ošetřovné - řeší se čestným prohlášením, bez nutnosti potvrzení od školy.

Uzavírá se též školní družina a školní klub.

Obědy jsou všem automaticky odhlášeny. Jestliže si ho bude chtít  žák přihlásit, musí tak učinit den předem do 12 hod. V tom případě si může oběd vyzvednout  a to v době od 11:30 - 12:30 žáci 1. stupně a od 12:30 do 13.30 žáci 2. stupně a to na rampě u školní jídelny do jídlonosičů. Na pozdější příchod nebude brán zřetel a oběd propadne.

V době od 26. do 30. 10. 2020 nemají žáci nárok na obědy. Nelze si je přihlašovat.

 

 Distanční výuka od 12. do 23. 10. 2020 je povinná - § 184a školského zákona.

Přihlášení uživatele

Vyhledávání